×
پروپوزال شیلات
پروپوزال تکنولوژی شیلات

هدف تربیت افراد در زمینهی شناخت آبزیان داخلى (آب شیرین) و دریائى و نحوهی تکثیر و پرورش این‌گونه آبزیان و مسائل مربوط به صید و صیادى و فرآورده‌هاى آبزیان مى‌باشد. فارغ‌التحصیلان این دوره قادر خواهند بود به ‌عنوان کاردان براى پیاده کردن طرح‌هاى شیلات در مورد آبزیان در سازمان شیلات (وزارت کشاورزی) به‌ عنوان کاردان […]

تکنولوژی شیلات
پایان نامه تکنولوژی شیلات

  امروزه باید از منابع آبی داخلی و آب‌های آزاد استفاده درست کرد و به پرورش و صید آبزیان و عمل‌آوری فرآورده‌های ماهی پرداخت. برای انجام این کار نیاز به متخصصان تکنولوژی شیلات که با علوم مختلف بیولوژی جانوری، گیاهی و اکولوژی دریایی به عنوان منابع اصلی و زیربنایی شیلات آشنا باشند بیشتر احساس می […]