×
نگارش پروپوزال
نحوه نگارش پروپوزال

در این پست به نکاتی در مورد پروپوزال می پردازیم.و نحوه نگارش پروپوزال و نکاتی که در پروپوزال باید رعایت شود را بررسی می کنیم.

پروپوزال
نکات تدوین و نگارش پروپوزال

نکته های فوق العاده ضروری در نگارش پروپوزال را در این مطلب بیان می کنیم.