×
بیو تکنولوژی دامپزشکی
پایان نامه بیو تکنولوژی دامپزشکی

رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی از سال ۱۳۷۸ در مقطع دکترای پیوسته ارائه می شود.دارای سه مرحله کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی یک رشته کاربردی و میان رشته ای مهندسی علوم است که قلمرو آن حداقل ۳۳ حوزه تخصصی علوم را در برمی گیرد. مقطع کارشناسی ارشددارای شش گرایش: بیوتکنولوژی میکروبی بیوتکنولوژی […]