×
پرسش‌های اساسی
منظور از بیان مسئله پژوهش چیست؟

بیان مسئله که خود متشکل از چندین زیر مجموعه است از جمله عناصر مهم طرح پیشنهادی است که در زیر به مهمترین آن ها پرداخته شده است با ما همراه باشید.

عنوان مناسب برای موضوع
عنوان موضوع در پروپوزال

بعدازانتخاب موضوع مهم ترین بخش انتخاب عنوان مناسب برای آن موضوع است چون خواننده قبل ازمطالعه متن عنوان رامیخواند.

طرح صورت مسئله از دیدگاهی نو
بیان مسئله تحقیق در پایان نامه چیست

طرح سؤالات تازه و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی نو ، نیازمند داشتن ذهن خلاق یک دانشجو یا پژوهشگر می باشد.

روش نگارش پروپوزال
چگونه پروپوزال بنویسیم؟

معیارهای انتخاب یک موضوع تحقیقاتی

بيان مساله
بیان مساله(پرسش آغازی تحقیق)

دانشجو در مرحله بیان مسئله هدف اصلی خود را به طور کامل با وضوح بیان می کند