×
بهداشت عمومی
پروپوزال بهداشت عمومی

(سلامت) بهداشت عمومی اشاره به علم پیشگیری از بیماری، طولانی کردن عمر و ارتقاء سلامت انسان از طریق تلاش‌های سازمان یافته و انتخاب آگاهانه جامعه، سازمان‌ها، دولتی و خصوصی، جوامع و افراد دارد. بهداشت عمومی ریشه در اوایل دوران باستان دارد از آغاز تمدن بشر که بهداشت عمومی به رسمیت شناخته شد آب آلوده و فقدان […]

بهداشت عمومی
پایان نامه بهداشت عمومی

  هدفی که این رشته دنبال می کند حفاظت و بازسازی سلامت افراد جامعه است.زمانی که نخستین پایه های پزشکی عمومی برپا شد زمانی بود که پزشکی پیشگیری از پزشکی درمانی جداشد. این رشته پایه اصلی در کلیه رشته ها اعم از تغذیه, مدیریت بهداشتی و … می باشد. گرایش مبارزه با بیماریها تعریف رشته […]