×
اویونیک هواپیما
پایان نامه اویونیک هواپیما

  خلبان ماهر به خلبانی می گویند که بیشترین آگاهی و مهارت را در استفاده از آلات کامپیوتری در کابین دارد. ایمنی در پرواز اهمیت خاصی دارد.وظیفه ای که بر عهده متخصصان اویونیک هواپیما عبارتند از نصب و راه اندازی، نگهداری سیستم های الکترونیکی از اهمیت خاصی دارد. در این رشته دانشجویان اطلاعاتی در زمینه […]