×
نتیجه گیری از پایان نامه
اجزای فصل پنجم و شیوۀ نگارش پایان نامه- قسمت اول

در این نوشتار اصول مهم در فصل پنجم پایان نامه از جمله نتیجه گیری و ارجاعات را می‌آموزید.

فصل مقدمه پایان نامه
مقدمه پایان نامه و نکات نگارشی- قسمت اول

پس از خواندن این مقاله قادر خواهید بود بخش های مختلف مقدمه یک پایان نامه را به خوبی تنظیم کنید.

اهداف
اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد