×
نقل لفظ، نقل فکر، خلاصه و نقد و نظر
با انواع یادداشت‎ها در پژوهش‌های علمی آشنا شوید

یادداشت‌برداری بخش عمده‌ای از مراحل تحقیق را به خود اختصاص می‌دهد، به ۴ مورد از اصلیترین آنها پرداخته ایم.