×
گروه نخبگان برتر - انجام پایان نامه - شاخص -علوم پایه، کامپیوتر، عمران ورشته های دیگر
🎓انجام پایان نامه ارشد، دکتری همه رشته ها ( چاپ مقاله ISI ) 📝

انجام پایان نامه های مختلف و مشاوره پایان نامه دکتری، ارشد در رشته های مختلف از جمله علوم پایه، علوم انسانی، کامپیوتر و… تیم نخبگان برتر ارائه دهنده خدمات در حوزه پروپوزال ، پایان نامه ، رساله دکتری ، مقاله و تحقیقات دانشجویی می باشد و در این حوزه ها هر گونه نیاز به دریافت اطلاعات و مشاوره می توانید از طریف ورود به […]

استاد راهنما,مشاور و داور
نقش استاد راهنما,مشاور و داور

پایان نامه ها نقش بسیار مهمی در تولید دانش ایفا می کنند.در واقع می توان گفت حجم عمده ای از پژوهش های دانشــگاهی در قالب پایان نامه ها انجام می شــوند.

تاريخچه سابقه و پيشينه تحقيق
تاریخچه، سابقه موضوع تحقیق یا پیشینه تحقیق

در این پست به نکته های پایان نامه نویسی می پردازیم.

خطاها در انتخاب مساله
خطاها در هنگام انتخاب مساله

طرز نوشتن بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد بحثی است که برای بسیاری از دانشجویان مسئله شده است

پژوهش میداني
ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

در این پست به ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی می پردازیم.

پژوهش توصیفي
ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

در این پست به ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی می پردازیم

دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی
دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی

در اینجا به بررسی دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی می پردازیم.

ملاک های محتوایی
ملاک های محتوایی مقالات چیست؟

در اینجا به بررسی ملاک های محتوایی مقاله می پردازیم

مساله تحقيق
ویژگی های مساله تحقیق(پرسش آغازی)

اهمیت مساله مورد بررسی و دلایل پرداختن به مساله به عنوان موضوعی اصلی و ضروری از مطالبی است که در این قسمت به توضیح آن می پردازیم.

بيان مساله
بیان مساله(پرسش آغازی تحقیق)

دانشجو در مرحله بیان مسئله هدف اصلی خود را به طور کامل با وضوح بیان می کند