×
پژوهش میداني
ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

در این پست به ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی می پردازیم.

پژوهش توصیفي
ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

در این پست به ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی می پردازیم

دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی
دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی

در اینجا به بررسی دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی می پردازیم.

ملاک های محتوایی
ملاک های محتوایی مقالات چیست؟

در اینجا به بررسی ملاک های محتوایی مقاله می پردازیم

تحقیق در نگارش
تحقیق در نگارش مقاله

در این مطالب شما از اهداف و ضرورت تحقیق آگاه می شوید.

گردآوردی و تحلیل داده ها
گردآوردی و تحلیل داده ها در انجام پایان نامه

در مورد گردآوری و تحلیل داده ها گام هایی وجود دارد که شما عزیزان باید به آن توجه کنید.

عنوان در مقالات isi
عنوان در مقالات isi

عنوان یکی از ارکان مهم در مقاله می باشد ما در این پست فاکتورهای مهم در عنوان را مورد بررسی قرارمی دهیم.

اشتباهات بحث و نتیجه گیری
اشتباهات متداول در بحث و نتیجه گیری

در این وبلاگ از یک سری اشتباهات متداول که ممکن است دربحث ونتیجه گیری به وجود آید شما را مطلع میکنیم.

راهنمای نگارش مقاله
۱۴ گام کلیدی در نگارش مقاله

برای نگارش مقاله نیاز به طی کردن گام هایی داریم که امروز می خواهیم این گام ها را با هم مرور کنیم .