×
پایان نامه و رساله
تفاوت پایان نامه و رساله

عمدتا مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، مشابه می باشد ولی دارای تفاوتهایی نیز می باشند برای اشاره به برخی از این تفاوت ها با ما همراه باشید.