×
اجزای اصلی در مقاله (چکیده)
چکیده در مقالات

چه نکاتی در چکیده مقاله حائز اهمیت است؟

پایه و اساس مقاله
عنوان مقاله

بدون شک عنوان مهم ترین قسمت در مقاله میباشد در واقع می توان گفت عنوان جزء لاینفک مقاله می باشد

تاریخچه مقاله نویسی
مقدمه ای برتاریخچه مقاله نویسی

یک پژوهشگر علاوه بر پژوهش کردن باید از توانایی نوشتن هم برخوردار باشد.

اشتباهات بحث و نتیجه گیری
اشتباهات متداول در بحث و نتیجه گیری

در این وبلاگ از یک سری اشتباهات متداول که ممکن است دربحث ونتیجه گیری به وجود آید شما را مطلع میکنیم.