×
امور دفتری
پایان نامه امور دفتری

این رشته با هدف تربیت مدیرانی است که آشنایی کامل با فنونی چون ماشین نویسی، کاربرد ماشینهای اداری، ماشینهای حساب داشته باشند. در این رشته دانشجویان توانایی لازم در زمینه مدیریت در شرکتهای تجاری و بازرگانی را کسب می کنند. رشته مدیریت امور دفتری و اصول مدیریت،راههای صحیح برخورد ارباب رجوع را فرا گرفته و […]