×
گروه نخبگان برتر - انجام پایان نامه - شاخص
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه و مراحل مختلف نگارش و ارائه آن از دغدغه های دانشجویان رشته های مختلف است. انجام پایان نامه بسیار زمان بر است و احتیاج به یک مشاور دارد. پایان نامه ، رساله و یا تز عناوین مختلفی است که به کار تحقیقاتی دانشجوی کارشناسی ارشد و یا دکتری جهت کسب مدرک تحصیلی، […]

مقالات علمی
مقالات علمی

در این پست به مقالات علمی می پردازیم.با ما همراه باشید.

پنج فصل پایان نامه
فصل های پایان نامه

در این پست به فصل های پایان نامه اشاره می شود برای آگاهی بیشتر با ما همراه باشید.

موضوع تحقیق
تعیین و پالایش موضوع تحقیق

در این پست به تعیین و پالایش موضوع تحقیق می پردازیم برای اطلاعات بیشتر با ماهمراه باشید.

مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص
ارتباط بین مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص یا معرف

انواع طبقه بندی معرف ها یا شاخص ها

روش های تحقیق
انواع روش های تحقیق

هدف تحقیقات بنیادی را می توان ایجاد نظریه از راه کشف اصول و قواعد کلی دانست.

استفاده از تصویر و شکل درمتن
چگونگی استفاده از تصویر و شکل درمتن

چگونگی استفاده از تصویر و شکل درمتن را در این پست توضیح خواهیم داد.

تاريخچه سابقه و پيشينه تحقيق
تاریخچه، سابقه موضوع تحقیق یا پیشینه تحقیق

در این پست به نکته های پایان نامه نویسی می پردازیم.

تبديل موضوع به مساله
تبدیل موضوع به مساله تحقیق

موضوع تحقیق اجتماعی در این پروسه باید کاملاً معین و تعریف شده باشد.

تحقیق در نگارش
تحقیق در نگارش مقاله

در این مطالب شما از اهداف و ضرورت تحقیق آگاه می شوید.