×
مقالات علمی
مقالات علمی

در این پست به مقالات علمی می پردازیم.با ما همراه باشید.

نکاتی در مورد پایان نامه
نکاتی در مورد پایان نامه

در این مقاله به نکاتی درباره پایان نامه می پردازیم.

موضوع تحقیق
تعیین و پالایش موضوع تحقیق

در این پست به تعیین و پالایش موضوع تحقیق می پردازیم برای اطلاعات بیشتر با ماهمراه باشید.

نمونه گیری در پروپوزال
انواع نمونه گیری در پروپوزال

به انتخاب تعدادی از افراد از یک جمعیت مشخص و تعریف شده نمونه گیری گفته می شود.

طراحی تحقیق
طراحی تحقیق

در این پست به طراحی تحقیق و نکاتی در این باره اشاره می شود.با ما همراه باشید.

استفاده از تصویر و شکل درمتن
چگونگی استفاده از تصویر و شکل درمتن

چگونگی استفاده از تصویر و شکل درمتن را در این پست توضیح خواهیم داد.

تحقیق در نگارش
تحقیق در نگارش مقاله

در این مطالب شما از اهداف و ضرورت تحقیق آگاه می شوید.

دفاع پایان نامه
دفاع پایان نامه

دفاع از پایان نامه یک سری نکات دارد که ما به شما عزیزان مطالبی در مورد آن ارائه می دهیم.

عنوان در مقالات isi
عنوان در مقالات isi

عنوان یکی از ارکان مهم در مقاله می باشد ما در این پست فاکتورهای مهم در عنوان را مورد بررسی قرارمی دهیم.

اشتباهات بحث و نتیجه گیری
اشتباهات متداول در بحث و نتیجه گیری

در این وبلاگ از یک سری اشتباهات متداول که ممکن است دربحث ونتیجه گیری به وجود آید شما را مطلع میکنیم.