×

ISI چیست؟

isi” مخفف عبارت “موسسه اطلاعات علمی” (Information Institute for Scientific ) می باشد.بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی مختلف می باشد.
هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.هر مجله مورد ارزیابی قرار می گیرد و بعد از آن انتخاب و برای فهرست شدن د ر ISI انتخاب می شود.با بررسی عوامل مورد ارزیابی مقالات چاپ می شوند.با بررسی تمامی عوامل یک امتیاز کلی داده می شود.داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.

از عوامل مورد برسی عنوان مقالات:

چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد. با برقراری پیوند علمی میان ISI و ISC شناسایی علم به زبان فارسی در سطح بین المللی بیشترمی شود و سهم ایران از تولیدات علمی دنیا بیشتر خواهد شد.
isi حجم گسترده ای از آنالیز و دسته بندی مقالات و سرویس های پژوهشی از علوم انسانی تا علوم پایه را دربرمی گیرد.این مؤسسه با ارائه لیست موضوعی امکان دسترسی به مقالات را می دهد.
مهم ترین مجلات در مؤسسه isi قرار دارد.در واقع به صورت یک ژورنال می باشد که هر ساله منتشر می شود.ارزش هر مقاله به نیزان تاثیر آن بر مقالات بعدی می باشد.زمانی که مقاله تاثیرگذارتر باشد به دفعات زیادیاز آن استفاده می شود.

isi  برای انتخاب نشریات یک سری شرایط خاصی گذاشته است. و یکی از مهمترین شرایط، چاپ به موقع نشریات است.برای  شناختن isi بودن یک مجله می توان به سایت تامسون مراجعه کرد به علت اینکه تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد.
منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال