×
پایگاه اطلاعاتی ابسکو
معرفی پایگاه اطلاعاتی ابسکو (EBSCO)

ابسکو (EBSCO) یک ناشر ژورنال نیست بلکه یکی از پرچمداران ارائه دهنده پایگاه‌های جستجوی آنلاین و کتاب الکترونیک است.

پایگاه اطلاعاتی تخصصی ProQuest
پایگاه اطلاعاتی تخصصی ProQuest

سعی داریم شما را با مفهموم بانک اطلاعات ،سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی ومزایای استفاده ازاینگونه سیستم ها آشنا می کنیم وبه معرفی پایگاه های اطلاعاتی تخصصی معتبر می پردازیم.

تمرینات قبل از جلسه دفاع یا کنفرانس
تمرین نهایی و آمادگی برای جلسه دفاع

از عوامل مهم که درموفق بودن ارائه جلسه دفاع یا کنفرانس نقش کلیدی دارد ، تمرینات مکرر قبل از ارائه جلسه دفاع یا کنفرانس دانشجو می باشد .

لحن و بیان مناسب در جلسه دفاع از پایان‌نامه
لحن و بیان مناسب در جلسه دفاع از پایان‌نامه؛ چطور در جلسه دفاع سربلند باشیم؟

لحن و بیان مناسب در جلسه دفاع از پایان‌نامه را بدانید.لحن مناسب مانند یادگیری نواختن موسیقی است.

مهارت داشتن در دفاع از پایان نامه
چطور جلسه دفاع از پایان نامه خود را اداره کنیم؟ (بخش سوم)

مدیریت پرسش و پاسخ در جلسات دفاع و یاد آوری نکات مهم برای پاسخ گویی به این سؤالات اشاره کرده ایم.

دفاع پایان نامه
چطور جلسه دفاع از پایان نامه خود را اداره کنیم؟ (بخش دوم)

توصیه های ساده برای کاستن از نگرانی حضور در جلسات دفاع  و افزایش کارآیی آن ارائه می کنیم.

چطور جلسه دفاع از پایان نامه
چطور جلسه دفاع از پایان نامه خود را اداره کنیم؟ (بخش اول)

موضوعی که می تواند یک سکوی پرتاب برای این دانشجویان باشد تا بتوانند مهارت های خود را به استاد راهنما و استاد داور نشان دهند.

ویژگی هایی که میتوان مشاهده یا اندازه گیری کرد
متغیر، انواع آن و روابط بین آن چیست؟

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­شود. به عبارت دیگر متغیر به ویژگی­هایی گفته می­شود که می­توان آنها را مشاهده یا اندازه ­گیری کرد.

امور دفتری
مدیریت پروژه چیست؟

یک پروژه مجموعه ای از فعالیت هاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرد.

واژه‌ها و اصطلاحات در تحقيق
تعریف (Definition) چیست؟

تعریف بایدگونه ای باشد که فضای مفهوم به طور پایدار ثابت شود و دقیق باشد که بتوان آن مفهوم را به سادگی بیان کرد.