×
نقل لفظ، نقل فکر، خلاصه و نقد و نظر
با انواع یادداشت‎ها در پژوهش‌های علمی آشنا شوید

یادداشت‌برداری بخش عمده‌ای از مراحل تحقیق را به خود اختصاص می‌دهد، به ۴ مورد از اصلیترین آنها پرداخته ایم.

مقاله تحقیقی اصیل
انواع مقاله‌ی علمی (مبتنی بر نوع داده‌ها)

در این نوشته سعی بر آن است که خوانندگان عزیز را با انواع مقاله علمی که در مجلات به چاپ می رسند آشنا کنیم تا با نوع طرح تحقیقی بیشتر آشنا شوند.

رویکرد و هدف
با انواع مقاله بر اساس رویکرد و هدف آشنا شوید

مقاله ها را می توان بر اساس مبناهای مختلفی تقسیم بندی کرد. یکی از این گونه تقسیم بندی ها بر اساس رویکرد و هدف است.

فریب کاری پژوهش های علمی
انواع فریب کاری‌های ممکن در پژوهش‌های علمی کدامند؟

مهم‌ترین فریبکاری‌هایی که ممکن است اتفاق بیفتند عبارتند از: داده سازی، سرقت محتوایی، فریب کاری علمی و… است.

پانویس های توضیحی، پانویس های ارجاعی، و پانویس های ترکیبی.
با انواع پانویس آشنا شوید

پانویس، اظهار نظر یا ارجاعی است که در حاشیه ی متن جای می گیرد. پانویس در واقع بخشی از نوشته ی تحقیقی است که باعث اطلاع اعتبار بخشیدن به نوشته فراهم می شود.

ارائه شواهد نوین پژوهشی
اصالت در مقاله‌های پژوهشی شامل چه مواردی می‌شود؟

همواره در ارزیابی و امتیازدهی به طرح‌های پژوهشی، اصالت موضوع یکی از امتیازهای آن است.

ساختار پروپوزال
با ساختار پروپوزال آشنا شوید

در این نوشته به معرفی “هدف و اهمیت پژوهش” و “فرضیه‌های پژوهش” و “متغیر اساسی” پرداخته ایم

پایگاه اطلاعاتی پژوهش علمی
منابع جست و جو برای یک پژوهش علمی کدامند؟

برای نوشتن طرح های پژوهشی علاوه بر انتخاب موضوع مناسب باید استفاده از منابع دانشی را به خوبی فراگیریم.

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی چگونه صورت می گیرد؟

در پژوهش های کیفی بعید است بتوانید داده های خود را از همه افراد جامعه در ارتباط با موضوع پژوهش گردآوری کنید.

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی چگونه صورت می‌گیرد؟

در پژوهش متوجه مفاهیم بنیادی و درک این نکته در موقعیت های معینی پس از گردآوری‌داده‌ها، چگونه باید استنباط شود.