×
ساختار مقاله
ساختار مقاله علمی

مراحل گزارش یک پژوهش (مقاله) با توجه به روش اتخاذ شده در تحقیق، با تفاوت هایی بیان میگردد.

خصوصیات مقاله خوب
برخی از خصوصیات مقاله خوب

هدف نهایی علم، صورت بندی یک «نظریه» و «تبیین کردن» یکی از اصول مهم نظریه است.

ویژگی های محتوایی
ویژگی های محتوایی یک مقاله

هر تحقیق علمی زمانی میتواند در ارتقای سطح دانش، موفق و موثر باشد که از فکری بدیع
و خلّاق برخوردار باشد.

نوشتن مقاله علمی
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی،رویه ای علمی در بر دارد و همین امر سبب تولید محتوایی دقیق و عمیق می شود.

نکاتی که در مقاله باید رعایت شود
نکته هایی که باید در مقاله رعایت کنیم

فرایند «تفکر»: تفکر، تلاش برای معلوم کردن مجهول با استفاده از علوم موجود است.

ملاك هاي محتوايي
ملاک های محتوایی یک مقاله

نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحی شکیل است.

فصل پنجم پایان نامه
محتوای فصل پنجم پایان نامه

در فصل پنجم پایان نامه محتوایی که قرار می گیرد، برگرفته از یافته های پژوهشگر و منطبق با سوالات مطرح شده در فصل اول پایان نامه است.

فصل چهارم پایان نامه
محتوای فصل چهارم پایان نامه

بطور کلی در فصل چهارم پایان نامه باید اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش پوشش داده شود.

فصل سوم پایان نامه
محتوای فصل سوم پایان نامه

فصل سوم پایان نامه مربوط به روش شناسی پژوهش، یکی از فصل های مهم پایان نامه است.

فصل دوم پایان نامه
محتوای فصل دوم پایان نامه

فصل دوم پایان نامه به طور معمول مشتمل بر دو بخش کلی می باشد