×
اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را چگونه بیان کنیم ؟

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مسئله تحقیق، نمودار میسازند و از طریق بیان آن، آشکار میشوند. اهداف تحقیق می توانند به دو صورت کلی و فرعی مطرح شوند.

اثبات اهمیت تحقیق
طریقه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق در پایان نامه

محقق یا دانشجو باید مشخص کند این تحقیق یا پایان نامه در چه زمینه‌ای اهمیت بیشتری دارد.

تاریخچه موضوع انتخابی
تاریخچه موضوع تحقیق در پایان نامه

محقق یا دانشجو نیاز دارد که آگاهی خود را نسبت تاریخچه موضوع انتخابی با مراجعه به مستندات پیرامون موضوع تحقیق یا پایان نامه گسترش دهد و تحقیقات خود را با با دستاوردهای دیگران هماهنگ کند.

تبدیل موضوع به سوالات قابل تحقیق
تبدیل موضوع به مسئله قابل تحقیق

بهترین راه بررسی هدفمند یک موضوع تبدیل آن به سؤالات قابل تحقیق است.

معیارهای انتخاب مسائل تحقیقاتی
معیارهای انتخابی در مسائل تحقیقاتی چیست ؟

برای انتخاب مسائل تحقیقاتی در پایان نامه نکاتی را باید رعایت کرد.

بیان مسئله تحقیق ( سوال اولیه )
ویژگی های سوال اولیه تحقیق

یک پرسش آغازی خوب در پایان نامه باید « عملی » باشد، یعنی اینکه بتوان بر مبنای آن کار کرد و مخصوصا باید بتوان پاسخ هایی را برای سوال مطرح شده را فراهم آورد.

طرح صورت مسئله از دیدگاهی نو
بیان مسئله تحقیق در پایان نامه چیست

طرح سؤالات تازه و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی نو ، نیازمند داشتن ذهن خلاق یک دانشجو یا پژوهشگر می باشد.

فصل اول پایان نامه
اهمیت فصل اول در پایان نامه چیست ؟

معمولا در فصل اول هر پایان نامه یا رساله ارکان کلی و اساسی تحقیق مورد نظر بطور مختصر آورده می شود.

مقدمه پایان نامه
ویژگی های مقدمه در پایان نامه

مقدمه بخشی از پایان نامه یا رساله است که دانشجو با طرح صورت مسئله تحقیق ، هدف خود را از انتخاب آن موضوع ، برای تحقیق و پژوهش در پایان نامه یا رساله بیان می کند.

جداول پایان نامه
خصوصیات فهرست جداول در پایان نامه

جداول سطر ها و ستون هایی هستند که در آن تعدادی عدد و رقم طبقه بندی شده اند .