×
مقدمه پایان نامه
ویژگی های مقدمه در پایان نامه

مقدمه بخشی از پایان نامه یا رساله است که دانشجو با طرح صورت مسئله تحقیق ، هدف خود را از انتخاب آن موضوع ، برای تحقیق و پژوهش در پایان نامه یا رساله بیان می کند.

جداول پایان نامه
خصوصیات فهرست جداول در پایان نامه

جداول سطر ها و ستون هایی هستند که در آن تعدادی عدد و رقم طبقه بندی شده اند .

تصاویر پایان نامه
ویژگی های فهرست تصاویر در پایان نامه

فهرست تصاویر به فهرستی اطلاق می گردد که در هر پایان نامه یا رساله ، تعدای شکل ، تصویر ، نمودار و… وجود دارد که بنا به تناسب موضوعات در متن پایان نامه یا رساله پراکنده باشند .

مطالب پایان نامه
خصوصیات فهرست مطالب در پایان نامه

فهرست مطالب ، معمولاٌ در برگیرنده چندصفحه است ، که در یک نگاه خواننده را با رئوس کلی محتوای پایان نامه آشنا می سازد وخواننده یک دیدگاه کلی نسبت به آنچه که در پایان نامه آمده است ، پیدا می کند .

صفحات گشایش ، سپاسگزاری و اهدا
معرفی صفحات گشایش ، سپاسگزاری و اهدا

صفحه گشایش ، صفحه ای است که در آن دانشجو با اقتباس از گشایش کتاب الهی ، پایان نامه خود را با نام خداوند بزرگ «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می کند.

صفحه عنوان در پایان نامه
نکاتی که برای صفحه عنوان در پایان نامه باید بدانیم

مطالب صفحه عنوان ، باید دقیقا مطابق ترتیب مندرج در روی جلد باشد.

صفحات آغازین پایان نامه
فرآیند تدوین صفحات آغازین پایان نامه

صفحات آغازین (صفحات ترام دار) صفحاتی هستند که معمولاٌ در ساختار پایان نامه پیش از فصل اول قرار می گیرند .

اجزای تشکیل دهنده پایان نامه
اجزای تشکیل دهنده پایان نامه و ترتیب آنها

اجزاء و ساختار پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد و دوره ی دکترا معمولا هر دانشگاهی فرمت خاصی را برای دانشجویان خود برای نوشتن پایان نامه تعریف می کند

بحران کیفی پایان نامه نویسی
آفت زدگی فرآیند پایان نامه نویسی در ایران

شواهد بیانگر آن است که فرآیند پایان ‌نامه نویسی در اکثر گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های ایران دچار بحران‌های کیفی شده و ضروری است هر کسی به میزان نقشی که در این باره دارد به سهم خود در کاهش آن گامی بردارد.

نکاتی برای انتخاب موضوع
نکات مهم در انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب یک موضوع مناسب برای پایان نامه یا رساله در یک رشته از علوم، مستلزم آشنایی با «مبانی مفهومی»، «نظریه های علمی تشکیل دهنده آن رشته» و همچنین «شناسایی آخرین پیشرفت های آن علم» است.