×
واژه‌ها و اصطلاحات در تحقيق
تعریف (Definition) چیست؟

تعریف بایدگونه ای باشد که فضای مفهوم به طور پایدار ثابت شود و دقیق باشد که بتوان آن مفهوم را به سادگی بیان کرد.

انواع تحلیل آماری
تحلیل آماری پایان نامه چیست؟

تحلیل آماری پایان نامه یک کار مهم وپیچیده است و نیاز به مهارت در نرم افزار های اماری مانند Exel, spss, views و…وسایر بسته های نرم افزاری مشابه دارد.

مفاهیم نظری و تجربی در تحقیق
آشنایی با مفاهیم نظری و تجربی در تحقیق

آنچه که در این مقاله میخوانید در مورد تعریف مفاهیم و روش توسعه آن در تحقیق و مفاهیم نظری و تجربی و ملاک های ارزشیابی آنها و نقش و کارکرد مفاهیم می پردازیم .

انتخاب موضوع مناسب
انتخاب موضوع در پروپوزال

مهم ترین قسمت نوشتن هرتحقیق یاپایان نامه مشخص کردن موضوع تحقیق است.

عنوان مناسب برای موضوع
عنوان موضوع در پروپوزال

بعدازانتخاب موضوع مهم ترین بخش انتخاب عنوان مناسب برای آن موضوع است چون خواننده قبل ازمطالعه متن عنوان رامیخواند.

نوع مفهوم در تحقیق
نکاتی که برای روشهای توسعه مفاهیم در تحقیق باید بدانیم

ابتدا باید نوع مفهوم در تحقیق مشخص شود سپس آن مفهوم را می توان توسعه و گسترش داد.

اساسی ترین ابزار اولیه در تحقیقات علمی
مفهوم در تحقیق چیست ؟

مفهوم یکی از اساسی ترین ابزار اولیه در تحقیقات علمی هست ؛ علم بدون مفهوم وجود نداردو هر محقق به منظور درک روابط موجود بین داده های خود ، ناگریز به استفاده از مفاهیم است .

کارکرد چارچوب نظری تحقیق
کارکرد های چارچوب نظری در تحقیق چیست؟

اگر بتوان چارچوب نظری مسئله تحقیق را به نوعی مطرح کنیم که از چارچوب های نظری قبلی استفاده کنیم و از این چارچوب های نظری پیشین فراتر رود ، همیشه باید جانب احتیاط و روشن بینی را رعایت کنیم .

تحلیل اطلاعات وپیشینه تحقیق
تحلیل اطلاعات وپیشینه تحقیق

محقق بایدقبل ازانجام تحقیق بررسی کند تا ببیند چه کسانی درپیرامون تحقیق موردنظر قبلا فعالیت داشته اند

پروپوزال
پروپوزال

پروپوزال (proposal)یک واژه ی انگیلیسی به معنی پیشنهادوطرح اولیه ونقشه کلی هرکار تحقیق وتحقیقاتی است.