×

نکاتی در مورد دفاع پایان نامه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد باید در پایان دوره تحصیلی خود کار تحقیقاتی ارائه دهد.در مقطع دکتری با نوشتن رساله ثابت می کنند که قادر خواهند بود با رعایت روش‌های علمی تحقیق، پژوهش‌های جدید انجام دهند، در مورد موضوعات رشته علمی خود اظهار نظر نمایند.
منظور از دفاع در پایان نامه ارزیابی و سنجش توانایی علمی دانشجو می باشد.
در زمان دفاع اگر به شما ۲۰ دقیقه مهلت دادند تمام تلاش خود را بکنید که در تایم مورد نظردفاع خود را تمام کنید.
در هنگام دفاع از کلمات فارسی استفاده کنید .به مفهوم کلمات دقت کنید.
تا جایی که امکان دارد مطالب را ساده روان و پیوسته بیان کنید
چکیده در پایان نامه اهمیت فراوانی دارد پس تا جایی که امکان دارد آن را با دقت پر کنید.
اگر از مدل و یا شاخصی در تحقیق استفاده کردید باید هر کدام را مورد ارزیابی قرار دهیدو دلیل استفاده از آن را ذکر کنید.
اگر در تحقیقتان می توانید مدل جدیدی را ارائه دهید حتما باید در جلسه دفاع آن را پر رنگ نشان دهید.
اگر مطالعه شما در نهایت منافعش به گروه خاصی می رسد باید معلوم کنید گروه چه خصوصیاتی دارد.
حتما خود را پژوهشگر یا محقق تعریف کنید و اصلا از کلمه مولف و یا نگارنده استفاده نکنید.
سؤالات و اهداف در تحقیق باید واضح ،صریح و ساده باشد.
دفاع از پایان نامه شما ۵۰% نمره پایان نامه شما می باشد پس با اعتماد به نفس ،قوی و مغرورانه از ان دفاع کنید.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال