×

گرد آوری و تحلیل داده ها

گرد آوری و تحلیل داده ها

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر؛

در مورد نگارش پایان نامه گام به گام مراحل را با هم برداشتیم تا اینکه به گردآوری و تحلیل داده ها که قسمت فوق العاده مهمی در انجام پایان نامه و به عبارتی بخش حیاتی و بنیادی است رسیدیم با ما همراه باشید تا کلیدی ترین نکات را با هم در این زمینه مرور کنیم.

در تمامی پژوهش ها داده هایی گردآوری و تنظیم و خلاصه سازی و توصیف و بعد از مقایسه تحلیل و بررسی و به عبارتی تفسیر می شوند.فقط نوع داده های گردآوری شده و چگونگی تحلیل است که باعث متفاوت جلوه کرده این پژوهش ها می شود. ابزار گرد اوری اطلاعات کاملا متفاوت است از مصاحبه و تهیه پرسشنامه گرفته تا اسناد و مدارک تاریخی و برای هر رشته این ابزار متفاوت است اما داده ها به هر صورتی که تهیه شوند در گردآوری و تحلیل آن باید یکسری موارد که به عنوان اصول پایه تلقی می شود رعایت شود.مهمترین گام های گرد اوری و تحلیل داده ها را با هم مرور می کنیم.
مهمترین گام های گرد آوری و تحلیل داده ها

تناسب روش با اهداف اولیه
تناسب روش شناسی با پرسش ها
روایی و پایایی ابزار پژوهش
معرفی جامعه پژوهش
انتخاب روش نمونه گیری
حجم و کیفیت داده ها
پرهیز از سوگیری در تحلیل
کاهش اثر عوامل خطا
قانع کنندگی پرسش های حاصل
رعایت اخلاق پژوهش

با رعایت این گام ها مطمئنا می توانید موفق تر در گردآوری و تحلیل داده ها عمل کنید و با یک برنامه مشخص پیش بروید.

از توجه شما سپاسگذارم
منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

گردآوردی و تحلیل داده ها در انجام پایان نامه

گرد آوری و تحلیل داده ها