×

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

نوشتن مقاله علمی

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، رویه ای علمی در بر دارد و همین امر سبب تولید محتوایی دقیق و عمیق می شود. استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقمندان در این بین نقش مهمی دارد. تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده، یکی از مهمترین مراحل پژوهشگری به شمار می رود و در روند ساخت ان نقش به سزایی دارد. چون رشد و گسترش هر عملی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانش فراهم آمده از سوی فرد فرد اندیشمندان آن علم تحقق می یابد.
از امتیازهای مهم یک مقاله می توان به مختصر و مفید بودن، بِروز بودن و جامع بودن آن اشاره کرد؛ زیرا محقق میتواند حاصل چندین ساله پژوهش خود در یک رساله، پایان نامه، پژوهش، یا حتی یک کتاب را به اختصار در یک مقاله علمی بیان کند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از کلیات آن آگاهی یابند و در صورت نیاز بیشتر اطلاعت کاملی را در اختیار دیگران قرار دهند.
امروزه نشریات گوناگونی در زمینه های مختلف علمی- پژوهشی نشر می یابد و مقاله های به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار میدهند. و امتیاز های فراوان علمی زیادی به دیگران از این طریق منتشر می شود. محققان باید شیوه تدوین مقالات علمی آشنا باشند تا بتوانند تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار علاقه مندان قرار دهند. نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولی در ابعاد مختلف محتوایی، ساختاری و نگارشی است.که این امر خود زمینه ساز مقاله ای دقیق و کامل می باشد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال