×
پروپوزال کتابداری

کتابخانه ها و مراکز علمی در زمینه های مختلف موضوعی و تخصصی، اطلاعات مورد نیاز پژوهندگان را گردآوری، تجزیه و تحلیل و آماده می کنند. کتابخانه های دانشگاهـــی به عنوان پشتیبان برنامه های آموزشـــی و پژوهشــــی مراکز آموزش عالی، کتابخانه های آموزشگاهی به عنوان تقویت کننده برنامه های درسی و کتابخانه های عمومی در جهت افزایش فرهنگ و دانش عمومی خدمات و منابع لازم را فراهم می آورند. ایجاد، تجهیز، و اداره کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی، و ارائه خدمات بهتر آنان ضرورت آموزش متخصصان این رشته را بیشتر نمایان می سازد.

 

دانش آموختگان کتابداری و علوم اطلاعات آشنایی با مبانی نظری کتابداری و اطلاع رسانی از توانایی های زیر برخوردار می شوند:

 

*انجام امور تخصصی، فنی و خدماتی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

*نظارت بر فعالیت ها و رفع اشکالات فنی و تخصصی

*برنامه ریزی و اداره انواع کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

*اجرای امور پژوهشی در مسائل کتابداری و اطلاع رسانی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال کتابداری:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد کتابداری به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته کتابداری

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری کتابداری

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری کتابداری

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال کتابداری

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کتابداری با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری کتابداری با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد کتابداری متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته کتابداری

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته کتابداری

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته کتابداری از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال