×
پروپوزال ژئومورفولوژی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال ژئومورفولوژی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد ژئومورفولوژی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته ژئومورفولوژی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری ژئومورفولوژی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری ژئومورفولوژی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال ژئومورفولوژی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری ژئومورفولوژی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد ژئومورفولوژی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته ژئومورفولوژی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته ژئومورفولوژی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته ژئومورفولوژی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال