×

پروپوزال ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواری‌های زمین که از یک واژه یونانی گرفته شده است بیشتر به پدیده‌های سطح زمین توجه دارد؛ یعنی چهره زمین را مطالعه می‌کند.

ژئومورفولوژی یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی و از پایه های اساسی علوم جغرافیا است که با ایجاد پل و گذرگاهی با سایر رشته های علوم طبیعی و زمین پیوندخورده است. ژئومورفولوژی ترکیبی از سه واژه ژئو به معنای زمین، مورف به معنای شکل،لوژی به معنای شناسایی می باشد. زمین ریخت شناسی در حال حاضر برای ترجمه به فارسیاین کلمه انتخاب شده است. ظاهراً آنچه از واژه ژئومورفولوژی میتوان فهمید، توصیف شکل هندسی ناهمواریهای پوسته زمین است و این بحث توپوگرافی را در نظر می گیرد که خود شاخه ای از ژئومورفولوژی است.

ژئومورفولوژی علم مطالعه سیستماتیک و بین‌رشته‌ای زمین‌چهره‌ها و مناظر آن‌ها به‌علاوه فرایندهای درونی و بیرونی کره زمین است که اشکال را خلق و آن‌ها را تغییر می‌دهند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال ژئومورفولوژی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد ژئومورفولوژی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته ژئومورفولوژی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری ژئومورفولوژی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری ژئومورفولوژی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال ژئومورفولوژی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری ژئومورفولوژی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد ژئومورفولوژی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته ژئومورفولوژی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته ژئومورفولوژی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته ژئومورفولوژی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال