×

پروپوزال ژئوفیزیک

رشته ژئوفیزیک یک علم چندرشته‌ای است که با بکارگیری دانش و تکنیک‌های فیزیک، ریاضی، زمین‌شناسی و کامپیوتر به مطالعه نیروها و فرآیندهای فیزیکی که در گذشته و حال در حال تغییر سیاره ما بوده‌اند می‌پردازد. ژئوفیزیک از شاخه‌های اصلی علوم زمین به‌شمار می‌رود، که به دو شاخه ژئوفیزیک محض و ژئوفیزیک کاربردی تقسیم‌بندی می‌شود. بخش محض آن شامل گرایش زلزله‌شناسی می‌باشد. در بخش کاربردی با استفاده از روش‌های لرزه‌ای، مغناطیسی، گرانی‌سنجی و الکتریکی به مطالعهی خواص فیزیکی زمین پرداخته می‌شود. با نتایج بدست آمده می‌توان به مطالعهی خصوصیات فیزیکی، رفتار پوسته و هسته زمین پرداخت.

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهمترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه اندازه گیری شده و با تفسیر نتایج بدست آمده، شرایط زیر زمین نتیجه می‌شود. خواصی از سنگ‌ها که در اکتشافات ژئوفیزیکی، سنجیده می‌شوند، معمولا شامل کشسانی، هدایت الکتریکی، هدایت حرارتی، چگالی، خاصیت مغناطیسی و رادیواکتیویته است.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال ژئوفیزیک:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد ژئوفیزیک به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته ژئوفیزیک

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری ژئوفیزیک

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری ژئوفیزیک

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال ژئوفیزیک

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد ژئوفیزیک با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری ژئوفیزیک با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد ژئوفیزیک متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته ژئوفیزیک

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته ژئوفیزیک

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته ژئوفیزیک از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال