×
پروپوزال پلیس قضایی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال پلیس قضایی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد پلیس قضایی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته پلیس قضایی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری پلیس قضایی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری پلیس قضایی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال پلیس قضایی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پلیس قضایی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری پلیس قضایی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد پلیس قضایی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته پلیس قضایی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته پلیس قضایی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته پلیس قضایی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال