×

پروپوزال پرستاری کودکان

پرستاری کودکان شاخه ای از رشته پرستاری است که دانش آموختگان آن با کسب توانایی لازم به وضعیت سلامت و بیماری کودک کمک کرده و با بکار گیری اصول و اخلاق حرفه ای ، نیازهای بیولوژیکی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجو را در عرصه خدمات پرستاری کودکان شناسایی می کنند.منظور از کودک، مددجویان زیر ۱۸ سال است. 

هدف این دوره، آموزش پرستاران آگاه، کارآمد، متعهد، مسئولیت پذیر و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه از قبیل مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی در حیطه پرستاری کودکان، مهارت های خود را در زمینه های مرتبط در اختیار جامعه قرار دهند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال پرستاری کودکان:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد پرستاری کودکان به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته پرستاری کودکان

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری کودکان

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری کودکان

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال پرستاری کودکان

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری کودکان با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری کودکان با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد پرستاری کودکان متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته پرستاری کودکان

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته پرستاری کودکان

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته پرستاری کودکان از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال