×

پروپوزال پرستاری نظامی

رشته پرستاری نظامی شاخه ویژه ای از رشته پرستاری است که به منظور ارائه خدمات حمایتی و مراقبتی لازم به مصدومین و بیماران در شرایط بحران، حوادث غیر مترقبه و جنگ تأسیس شده است.

پرستاران در این رشته با شرایط بحران جنگ و مصدومانی که در این شرایط نیازمند سرویس مناسب هستند، آشنا می شوند و از دروس اختصاصی آنها مدیریت خدمات پرستاری در بحران پرستاری، در تروما و پرستاری جنگ نوین‌ NRBC است. همچنین این پرستاران مراقبت‌های مربوط به جنگ با عوامل شیمیایی، بیولوژیک، هسته‌ای، نوکلئویک و رادیولوژیک را آموزش می‌بینند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال پرستاری نظامی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد پرستاری نظامی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته پرستاری نظامی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری نظامی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری نظامی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال پرستاری نظامی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری نظامی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری نظامی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد پرستاری نظامی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته پرستاری نظامی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته پرستاری نظامی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته پرستاری نظامی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال