×

پروپوزال پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که هدف آن ارایه کاملترین مراقبت های پرستاری از نوزادان بدحال یا نارس و خانواده آنها به منظور کاهش مرگ و میر عوارض بیماری در بخش نوزادان، تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، اخلاق و رفتار حرفه ای وتداوم درمان ناتوانی در بخشهای ویژه نوزادان است.

هدف این رشته آموزش دانشجویانی که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت به ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، مدیریتی، حمایتی و توانبخشی جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت کودک، نوزاد و خانواده در جامعه بپردازند. که این بحث در چارچوب برنامه ریزی دوره های مهارت های تخصصی گروه کودکان و نوزادانNICU، عفونی، اورژانس و …صورت میگیرد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال