×

پروپوزال پرستاری سالمندی

پروپوزال پرستاری سالمند

سالمندان گروه ویژه ای از افراد جامعه با نیازهای خاص خود هستند که مراقبت و پرستاری از آنان نیازمند تربیت متخصصانی است که از توانایی علمی و عملی کافی برخوردار باشند. اگرچه مراقبت از سالمندان به علت ماهیت خاص خود نیازمند کار تیمی است و این تیم متشکل از تخصص های مربوطه نظیر متخصص طب سالمندی، روانپزشک سالمندی، پرستار سالمندی، فیزیوتراپ، روانشناس، کار درمانگر ،متخصص تغذیه و مددکار و… است، اما در این میان نقش پرستار سالمندی به علت ارتباط مستمر با سالمند و ایجاد هماهنگی بین سایر تخصص ها منحصر بفرد است.

پرستاری سالمندی در چارچوب سیاستهای جامع نگر و ارتقاء سطح سلامت قشر سالمند جامعه، پرستارانی با علم و مهارت در زمینه ارائه مراقبتهای بهداشتی، توانبخشی و اجتماعی به گروه سالمندان را تربیت می نماید به طوری که دانش آموختگان این مقطع قادر به تلفیق دانش پیشرفته پرستاری سالمندی با سایر رشته ها و تخصص های وابسته بوده و نظریه های پرستاری سالمندی را با هنر حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در این حوزه بکار گیرند.دانش آموختگان این رشته دارای تبحر و مهارت کافی در ارایه مراقبت ها از پیشگیری تا نوتوانی به فرد سالمند، خانواده و جامعه بوده و قادرند با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی، نیازهای بیلوژیکی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجوی سالمند را در حیطه های خدمات پرستاری شناسایی کرده و به منظور ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی و توانبخشی ویژه سالمندان اقدامات لازم را انجام دهند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال پرستاری سالمندی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد پرستاری سالمندی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته پرستاری سالمندی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری سالمندی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری سالمندی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال پرستاری سالمندی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری پرستاری سالمندی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد پرستاری سالمندی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته پرستاری سالمندی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته پرستاری سالمندی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته پرستاری سالمندی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال