×

پروپوزال پاتولوژی

 

پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی می باشد و به مطالعه و شناسایی اختلالات علمی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد.در واقع به طور کلی به آسیب شناسی می پردازد که عبارتند از مطالعه بیماری ها، و نیز بررسی علل پیدایش بیماری ها و عوارض ناشی از آن ها. در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت های بدن ایجاد می شود که با رادیولوژی ساده قابل تشخیص نمی باشد و با پاتولوژی می توان به بررسی دقیق آن ها پرداخت. پاتولوژی همانطور که اشاره شد، به تغییرات مختلف بدن در زمان بیماری می پردازد. به چگونگی این تغییرات، پاتوژنزیز گفته می شود که به دو گروه تشریحی و بالینی تقسیم می شوند.

پاتولوژی به سه رشته تقسیم می شود که عبارتند از پاتولوژی بالینی، پاتولوژی تشریحی و بیوپسی یا نمونه برداری از بافت زنده که در این رشته، می توان بیوپسی را به همراه تصویربرداری انجام داد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال پاتولوژی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد پاتولوژی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته پاتولوژی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری پاتولوژی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری پاتولوژی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال پاتولوژی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پاتولوژی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری پاتولوژی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد پاتولوژی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته پاتولوژی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته پاتولوژی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته پاتولوژی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال