×
پروپوزال مهندسی هسته ای

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مهندسی هسته ای:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مهندسی هسته ای به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مهندسی هسته ای

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مهندسی هسته ای

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مهندسی هسته ای

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مهندسی هسته ای

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مهندسی هسته ای با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مهندسی هسته ای متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مهندسی هسته ای

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مهندسی هسته ای

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مهندسی هسته ای از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال