×
پروپوزال معارف اسلامی و ارشاد

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال معارف اسلامی و ارشاد:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد معارف اسلامی و ارشاد به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته معارف اسلامی و ارشاد

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری معارف اسلامی و ارشاد

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری معارف اسلامی و ارشاد

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال معارف اسلامی و ارشاد

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد معارف اسلامی و ارشاد با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری معارف اسلامی و ارشاد با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد معارف اسلامی و ارشاد متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته معارف اسلامی و ارشاد

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته معارف اسلامی و ارشاد

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته معارف اسلامی و ارشاد از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال