×
پروپوزال مردم شناسی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مردم شناسی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مردم شناسی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مردم شناسی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مردم شناسی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مردم شناسی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مردم شناسی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مردم شناسی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مردم شناسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مردم شناسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مردم شناسی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مردم شناسی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مردم شناسی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال