×
پروپوزال مدیریت مالی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مدیریت مالی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مدیریت مالی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مدیریت مالی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت مالی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت مالی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مدیریت مالی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت مالی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت مالی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مدیریت مالی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مدیریت مالی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت مالی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت مالی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال