×
پروپوزال مدیریت فرهنگی و هنری

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مدیریت فرهنگی و هنری:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مدیریت فرهنگی و هنری به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی و هنری

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت فرهنگی و هنری

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت فرهنگی و هنری

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مدیریت فرهنگی و هنری

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی و هنری با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت فرهنگی و هنری با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مدیریت فرهنگی و هنری متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مدیریت فرهنگی و هنری

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت فرهنگی و هنری

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت فرهنگی و هنری از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال