×
پروپوزال مدیریت دولتی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مدیریت دولتی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مدیریت دولتی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مدیریت دولتی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت دولتی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت دولتی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مدیریت دولتی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت دولتی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مدیریت دولتی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مدیریت دولتی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت دولتی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت دولتی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال