×

پروپوزال مدیریت دولتی

مدیریت دولتی یک رشته دانشگاهی است که به مطالعه نحوه بکارگیری و اجرای در سازمان‌ها شامل: امور مالی، امور حسابداری و حسابرسی، امور اداری و کارگزینی، امور منابع انسانی، امور پشتیبانی و رفاه، امور برنامه‌ریزی و خدمات، امور تغییر و تحول اداری، امور بیمه ای و تأمین اجتماعی، امور تشکیلات و روش‌ها، امور مالیاتی و بودجه و دیگر امور مرتبط با مدیریت پرداخته و کارمندان را برای اینگونه مشاغل آماده می‌سازد. از طرفی به دلیل وسیع بودن و گستردگی رشته مدیریت دولتی، این رشته به امور تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری عمومی و همچنین به امور توسعه و حکمرانی هم می‌پردازد. به عبارت دیگر علم اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف‌های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند، بدین معنی که تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل درمی‌آورند.

هدف از این رشته عبارت است از: آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پزوهشگر به مطالعه پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مساول مدیریتی به اداره موفقیت امیز سازمان ها کمک نمایند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مدیریت دولتی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مدیریت دولتی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مدیریت دولتی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت دولتی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت دولتی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مدیریت دولتی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت دولتی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مدیریت دولتی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مدیریت دولتی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت دولتی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت دولتی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال