×
پروپوزال مدیریت جهانگردی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مدیریت جهانگردی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مدیریت جهانگردی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مدیریت جهانگردی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مدیریت جهانگردی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت جهانگردی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت جهانگردی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال