×
پروپوزال مدیریت بیمه

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مدیریت بیمه:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مدیریت بیمه به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مدیریت بیمه

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت بیمه

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت بیمه

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مدیریت بیمه

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بیمه با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت بیمه با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مدیریت بیمه متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مدیریت بیمه

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت بیمه

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت بیمه از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال