×
پروپوزال مدیریت اکو

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مدیریت اکو:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مدیریت اکو به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مدیریت اکو

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت اکو

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت اکو

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مدیریت اکو

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت اکو با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت اکو با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مدیریت اکو متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مدیریت اکو

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت اکو

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت اکو از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال