×
پروپوزال مدیریت امور بانکی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مدیریت امور بانکی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مدیریت امور بانکی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مدیریت امور بانکی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت امور بانکی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت امور بانکی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مدیریت امور بانکی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت امور بانکی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مدیریت امور بانکی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مدیریت امور بانکی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت امور بانکی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت امور بانکی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال