×
پروپوزال مددکاری اجتماعی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مددکاری اجتماعی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مددکاری اجتماعی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مددکاری اجتماعی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مددکاری اجتماعی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مددکاری اجتماعی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مددکاری اجتماعی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مددکاری اجتماعی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال