×
پروپوزال مترجمی زبان عربی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مترجمی زبان عربی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مترجمی زبان عربی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مترجمی زبان عربی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مترجمی زبان عربی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مترجمی زبان عربی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مترجمی زبان عربی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مترجمی زبان عربی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مترجمی زبان عربی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مترجمی زبان عربی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مترجمی زبان عربی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مترجمی زبان عربی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال