×

پروپوزال مامائی و تولید مثل در دامپزشکی

 

رشته مامایی و تولیدمثل یکی از بخش‌های گروه علوم درمانگاهی می‌باشد. در این شاخه از دامپزشکی مواردی از قبیل شناسایی آبستنی و زایمان، سخت‌زایی و مسائل مربوط به آن، کاهش باروری و انتقال رویان مورد بررسی قرار می‌گیرد. دروس ارائه شده برای دانشجویان دکتری عمومی شامل مامایی دامپزشکی ۴ واحد، بیماری‌های تولیدمثل دام ۳ واحد و کارورزی مامایی ۱ و ۲ هر کدام به ارزش ۲ واحد می‌باشد. همچنین یکی از دروس اختیاری، درس عملیات درمانگاهی مامایی است که معادل ۲ واحد می‌باشد. دانشجویان در بخش مامایی علاوه بر شناخت فیزیولوژی تولیدمثل با تشخیص آبستنی، کار با دستگاه سونوگرافی و درمان موارد سخت زایی دردام‌ها آشنا می‌شوند. در درس بیماری‌های تولیدمثل دام دانشجویان با بیماری‌های دستگاه تولیدمثل حیوانات اهلی و سگ و گربه آشنا می‌شوند. همچنین در درس تلقیح مصنوعی دانشجویان با عنوان روش‌های اسپرم گیری، بلوغ تخمک و اسپرم، نحوه تلقیح دام و انتقال رویان آشنا می‌شوند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مامائی و تولید مثل در دامپزشکی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مامائی و تولید مثل در دامپزشکی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مامائی و تولید مثل در دامپزشکی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مامائی و تولید مثل در دامپزشکی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مامائی و تولید مثل در دامپزشکی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال مامائی و تولید مثل در دامپزشکی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مامائی و تولید مثل در دامپزشکی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری مامائی و تولید مثل در دامپزشکی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد مامائی و تولید مثل در دامپزشکی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته مامائی و تولید مثل در دامپزشکی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مامائی و تولید مثل در دامپزشکی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مامائی و تولید مثل در دامپزشکی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال