×
پروپوزال فیزیک جامد

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال فیزیک جامد:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد فیزیک جامد به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته فیزیک جامد

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری فیزیک جامد

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری فیزیک جامد

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال فیزیک جامد

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد فیزیک جامد با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری فیزیک جامد با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد فیزیک جامد متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته فیزیک جامد

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته فیزیک جامد

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته فیزیک جامد از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال