×
پروپوزال فیزیک اتمی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال فیزیک اتمی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد فیزیک اتمی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته فیزیک اتمی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری فیزیک اتمی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری فیزیک اتمی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال فیزیک اتمی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد فیزیک اتمی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری فیزیک اتمی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد فیزیک اتمی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته فیزیک اتمی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته فیزیک اتمی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته فیزیک اتمی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال