×
پروپوزال فقه و حقوق

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال فقه و حقوق:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد فقه و حقوق به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته فقه و حقوق

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری فقه و حقوق

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری فقه و حقوق

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال فقه و حقوق

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد فقه و حقوق با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری فقه و حقوق با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد فقه و حقوق متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته فقه و حقوق

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته فقه و حقوق

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته فقه و حقوق از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال