×

پروپوزال فارماکولوژی

 

با توجه به سیاست آموزش عالی کشور در جهت گسترش و تقویت دوره های تحصیلی تکمیلی و به منظور آموزش و تکمیل کادر هیأت علمی دانشگاه ها برنامه آموزشی و پژوهشی دوره دکترای فارماکولوژی در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به تصویب رسید.

هدف از ایجاد دوره دکتری، آموزش افرادی است که با تسلط یافتن به آثار علمی در زمینه فارماکولوژی و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته فارماکولوژی، مؤثر بوده و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال فارماکولوژی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد فارماکولوژی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته فارماکولوژی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری فارماکولوژی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری فارماکولوژی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال فارماکولوژی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد فارماکولوژی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری فارماکولوژی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد فارماکولوژی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته فارماکولوژی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته فارماکولوژی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته فارماکولوژی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال